project image

طوس آب


toossab


دپارتمان کشاورزی، آبیاری، گل و گیاه

مدیرعامل/نماینده صادراتی

name

5137007000

info@toossab.net

شرح فعالیت

شرکت مهندسی مشاور طوس آب با هدف توسعه صنعت آب کشور در سال 1363 تاسیس گردید.اکنون پس از گذشت 35 سال، اين شركت توانسته است با تمركز بر ماموريت سازماني خود و با تكيه بر رهبري شاخص و معتبر و كاركناني متخصص و ورزيده ، فضاي كاري خود را از طريق رشد كيفي و ارتقاء بهره وري در پروژه هاي داخل و خارج كشور گسترش داده است. اين مشاور در چارچوب منشور اخلاق مهندسي و با تلفيق دستاوردهاي علوم و فنون روز و تکیه بر تجربه و خلاقيت سرمايه هاي انساني، رضايتمندي كارفرمايان راسرلوحه فعالیت های خود قرار داده است.

ارتباط

مشهد، بلوار ارشاد، خيابان پيام، شماره 14، كد پستي: 9185835566


وبسایت


5137007000


info@toossab.net

برند ها