project image

سبحان دارو


Sobhan Darou


دپارتمان تجهیزات و خدمات پزشکی، دارویی و آزمایشگاهی

مدیرعامل/نماینده صادراتی

name

982166568181

info@sobhandarou.com

شرح فعالیت

شرکت سبحان دارو يکي از موفقترين شرکتهاي بازار دارويي است و با داشتن بيش از 150 پروانه توليد ، در حال حاضر رتبه اول کشوري از لحاظ حجم توليد و رتبه دوازدهم کشوري از لحاظ فروش را دارا مي باشد .

ارتباط

تهران- خ دكتر فاطمي غربي شماره ۲۹۵ كد پستي: ۱۴۱۱۸۵۳۶۹۵


وبسایت


982166568181


info@sobhandarou.com

برند ها