project image

سینا پلیمر پارس


sinapolymer


دپارتمان صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

مدیرعامل/نماینده صادراتی

Taghie Moslemie

9120511891

sinacommerce@gmail.com

شرح فعالیت

تولید کننده برتر استان و تولید محصولات تخصصی و پزشکی و دارای آزمایشگاه تخصصی پلاستیک

ارتباط

None


وبسایت


9120511891


None

برند ها