project image

مهندسین مشاور شالوده خاک


shaloodeh khak


دپارتمان عملیات عمرانی، سازه های فلزی و مهندسین مشاور

مدیرعامل/نماینده صادراتی

name

2188768773

info@shaloodehkhak.com

شرح فعالیت

مهندسین مشاور شالوده خاک در سال 1381 تأسیس و امروز با گذشت قریب به یک دهه از آغاز فعالیت های عمرانی به یک شرکت توانمند در جهت ارائه خدمات مشاوره در گرایش های مختلف بدل گردیده است تغییر در سطوح مدیریت ارشد شركت در سالهای اخیر منجر به رشد اعتبار تخصصی و سهم بازار شرکت گردیده است . تداوم چند دهه فعالیت در انجام به موقع و با کیفیت پروژه ها بهترین دلیل در واگذاری پروژه های جدید به این شرکت بوده و در حال حاضرتوسعه زیر ساختهای سیستمی و مدیریتی مزایای رقابتی جدیدی را برای آن فراهم نموده است

ارتباط

دفتر تهران : تهران خیابان شهید بهشتی /خیابان بخارست/ کوچه دوم (پژوهشگاه)/ پلاک 18 / واحد 10


وبسایت


2188768773


info@shaloodehkhak.com

برند ها