project image

بازرگانی


shab chare


دپارتمان مواد غذایی

مدیرعامل/نماینده صادراتی

Afshin

9197943107

afshin.batmani@yahoo.com

شرح فعالیت

دارای گواهینامه های ایزو و استاندارد،سیب سلامت،پروانه بهره برداری و کلیه مجوزهای بهداشتی

ارتباط

None


وبسایت


9197943107


None

برند ها