project image

سرو نیرو توس


sarvnirootous


دپارتمان قطعات و سیستم های برقی و الکترونیکی

مدیرعامل/نماینده صادراتی

name

985138844390

info@sarvnirootous.com

شرح فعالیت

شركت سرو نيرو توس در سال 1375 با مجموعه‌اي از مدیران و كارشناسان برجسته و با تجربه در طراحی، نصب و راه اندازی نیروگاه‌ها، پست‌های فشار قوی، خطوط انتقال و تجهیزات کارخانجات و صنایع تشکیل و موفق شده است پروژه‌های مختلفی را در زمینه‌های مرتبط در داخل و نیز خارج از کشور به انجام رساند. نظر به اینکه شرکت توانسته است پروژه‌های خود را با کیفیت عالی و زمان پیش‌بینی شده به اتمام برساند، موفق شده رضایت کارفرمایان مختلف را جلب نماید.

ارتباط

انتهای بلوار هاشمیه - نبش تقاطع بلوار نماز - ساختمان سرو


وبسایت


985138844390


info@sarvnirootous.com

برند ها