project image

سهلان نما


sahlan nama


دپارتمان مصالح و مواد ساختمانی

مدیرعامل/نماینده صادراتی

name

982188759985

info@sahlannama.ir

شرح فعالیت

سهلان بیش از 25 سال است که با هدف ارتقاء کیفیت محل های کار برای سازمان های کوچک و بزرگ کار می کنیم. ما معتقدیم محیط کار و فضای اداری یک سازمان نقش مهمی در توسعه تجارت دارد و باعث افزایش اعتماد به نفس و انگیزه پرسنل سازمان می شود.

ارتباط

تهران، خيابان خرمشهر، خيابان شهيد عشقيار، کوچه ششم، ساختمان سهلان، پلاک 8 طبقه چهارم


وبسایت


982188759985


info@sahlannama.ir

برند ها