project image

راجین کابل پارسیان


rajin cable parsian


دپارتمان قطعات و سیستم های برقی و الکترونیکی

مدیرعامل/نماینده صادراتی

name

983145643661

info@rcpe.asia

شرح فعالیت

از ابتدای فعالیت این شرکت آنچه به عنوان یک هدف تعیین شده بود و تا به امروز سرسختانه و در همه شرایط اقتصادی به آن متعهد و پایبند مانده ایم تولید سیم و کابل مطابق استاندارد و با بهترین کیفیت ممکن بوده است گواه این امر دریافت انواع استانداردهای ایران با شماره 5- 607 و 4- 607 و 3- 607 بوده، مضافا این شرکت موفق به دزیافت گواهی استاندارد ISO 9001 از شرکت RWTUV آلمان در سال 1383 و بعد دریافت گواهی استاندارد از شرکت IEC انگلستان و موفق به دریافت استاندارد 3569 برای کابلهای قدرت فشار ضعیف شده است.

ارتباط

Factory Address: Isfahan - Rajin cable Parsian Company


وبسایت


983145643661


info@rcpe.asia

برند ها