project image

پودینه گیاه رنگین


poudine giah rangin


دپارتمان تجهیزات و خدمات پزشکی، دارویی و آزمایشگاهی

مدیرعامل/نماینده صادراتی

reza moradi

9120906604

rmm1344@yahoo.com

شرح فعالیت

ارتباط

ایران-تهران


وبسایت


9120906604


info@pgiah.com

برند ها