project image

پاک نام


paknam


دپارتمان محصولات آرایشی و بهداشتی

مدیرعامل/نماینده صادراتی

name

982188316112

info@paknamco.com

شرح فعالیت

هم اکنون بالغ بر 350 نیروی متخصص و تجربی در واحدهای مختلف شرکت مشغول بکار هستند. محصولات مختلف شرکت علاوه بر عرضه در بازار داخل کشور تحت برندهای تاپ ، یکتا ، دی ، آرن و بامداد ؛ به میزان قابل توجهی نیز سالهاست که به کشورهای مختلف صادر می گردد و نام برندهای رامس، یکتا و دی در بسیاری از بازارهای منطقه نام آشنا برای بسیاری از خانواده ها میباشند.

ارتباط

تهران، خیابان ایرانشهر، روبروی خیابان سپند، ساختمان 555


وبسایت


982188316112


info@paknamco.com

برند ها