project image

لازک اليگودرز


lazak


دپارتمان مواد معدنی و سنگ های معدنی

مدیرعامل/نماینده صادراتی

name

982188679804

info@lazakco.com

شرح فعالیت

شرکت تولیدی بازرگانی لازک الیگودرز در چند سال اخیر با اهمیت دادن به حوزه صادرات،نقش مهمی در گسترش همکاری های تجاری با کشورهای مختلف دنیا ایفا کرده است و در این حوزه به یکی از شرکت های صاحب نام تبدیل شده است. محصولات شرکت لازک الیگودرز با بهترین شکل و بالاترین کیفیت و مطابق با استانداردهای بین المللی تولید و صادر می گردد. ارتقای کیفیت محصولات صادراتی و تحکیم بنیان اقتصادی کشور از اهداف ارزشمند این مجموعه می باشد.در این فعالیت اقتصادی در عرصه راهبردی و تحول برانگیز توسعه صادرات موفق به کسب افتخارات و جوایز ارزشندی شده است.عنوان "صادر کننده نمونه استان لرستان" نشان دهنده حضور فعال در بازارهای بین المللی و تحقق اهداف اقتصادی این شرکت می باشد.

ارتباط

میدان ونک ، خیابان ونک ، برج آسمان ، طبقه 9 واحد 901


وبسایت


982188679804


info@lazakco.com

برند ها