project image

کالوپ


kalup


دپارتمان کشاورزی، آبیاری، گل و گیاه

مدیرعامل/نماینده صادراتی

name

982188728390

info1@Kalup.ir

شرح فعالیت

شرکت کالوپ در سال ۱۳۶۱ با هدف سرويس دهي به صنعت آبرساني کشور در شهر ساوه افتتاح گرديد. پس از ۲۲ سال تأمين موفق اين بازار در سال ۱۳۸۳ لوله هایی با بالاترين استانداردهای جهاني (API) جهت ورود به صنعت نفت و گاز را توليد و عرضه نمود و هم اکنون به عنوان يکي از بزرگترين توليدکنندگان اين محصول در کشور موفق به ارایه بيش از ۸۰۰۰ کيلومتر لوله هاي فولادي که در شبکه هاي نفت و گاز رساني نصب و مورد بهره برداري قرارگرفته است، می باشد.

ارتباط

تهران,خیابان خالداسلامبولی(وزرا)،خیابان شهید رفیعی (بیستم)، پلاک۱۷ کدپستی: ۱۵۱۱۸۴۴۹۱۳


وبسایت


982188728390


info1@Kalup.ir

برند ها