project image

پالایش و پژوهش خون


ibrf


دپارتمان تجهیزات و خدمات پزشکی، دارویی و آزمایشگاهی

مدیرعامل/نماینده صادراتی

name

2143690000

info@ibrf.ir

شرح فعالیت

پالایش پلاسما اولین بار در سال ۱۳۵۵ در سازمان انتقال خون ایران آغاز گردید . نیاز به توسعه بیشتر و تولید فرآورده های مشتق از پلاسما سبب شد که وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۳۶۹ زمینه لازم جهت تاسیس مرکز پالایش پلاسما را به منظور تامین فرَآورده های پلاسمایی در کشور فراهم آورد . در سال ۱۳۷۳ مرکز پالایش و پژوهش خون به طور رسمی فعالیت خود را به عنوان تنها مرکز مسئول پالایش پلاسما و تهیه و توزیع محصولات مشتق از پلاسما آغاز نمود . در سال ۱۳۷۸ شرکت پالایش و پژوهش خون با ظرفیت پالایش ۸۰.۰۰۰ لیتر پلاسما در سال برای تولید فرآورده های مشتق از پلاسما و در کنار آن تولید آنتی سرم ها و کیتهای تشخیص گروه خونی تاسیس گردید و در سال ۱۳۸۲ به دلیل به روز رسانی روش ویروس زدائی و افزایش ظرفیت تولید ، عملیات بازسازی شروع که تا به امروز به تطویل گرائیده است.

ارتباط

تهران، بزرگراه شیخ فضل الله نوری، تقاطع شهید همت، جنب برج میلاد، شرکت پالایش و پژوهش خون


وبسایت


2143690000


info@ibrf.ir

برند ها