project image

نورد فولاد قاینات


Fooladqaen


دپارتمان سخت افزار، ابزار دستی و محصولات فلزی

مدیرعامل/نماینده صادراتی

Fadaei

989151160732

zaringlass@yahoo.com

شرح فعالیت

تولید میلگرد در انواع سایزها و نزدیکترین واحد تولید میلگرد به همسایگان شرقی کشور تنها تولیدکننده میلگرد ۴۰ در شرق کشور

ارتباط

مشهد-بین سیدرضی ۱۵و۱۷ پ۸۳ واحد ۳


وبسایت


989155111499


iman_fadaei@yahoo.com

برند ها