project image

فرمودا


fermuda


دپارتمان عملیات عمرانی، سازه های فلزی و مهندسین مشاور

مدیرعامل/نماینده صادراتی

Alireza yoosefi

989123651768

yoosefiadvisor@gmail.com

شرح فعالیت

تمامی محصولات این مجموعه توسط طراحان ماهرطراحی و ابداعی نوین در صنعت لوله و پروفیل ایران به شمار میرود. تمامی محصولات بعد از طراحی در اداره ثبت به ثبت رسیده و سپس وارد عرصه تولید میشود.

ارتباط

دفتر مرکزی شهریار:میدان فرمانداری ، خیابان ۱۷ شهریور کوچه غنچه پلاک 47، واحد ۳


وبسایت


989123651768


yoosefiadvisor@gmail.com

برند ها

فرمودا

فرمودا

فرمودا

فرمودا

فرمودا

فرمودا

فرمودا

فرمودا

فرمودا

فرمودا

فرمودا

فرمودا

فرمودا

فرمودا

فرمودا

فرمودا

فرمودا