project image

مدیریت احداث


emc


دپارتمان عملیات عمرانی، سازه های فلزی و مهندسین مشاور

مدیرعامل/نماینده صادراتی

name

2188887088

info@EMC.ir

شرح فعالیت

شرکت مدیریت احداث در مرداد سال 1373 به دستور وزیر محترم وزارت صنایع و معادن وقت جناب آقای مهندس نعمت زاده با سرمایه گذاری شرکت احـداث صنعت و شرکتهای وابسته و تعدادی از پرسنل شاغل در شرکتهای مذکور و با هدف پشتیبانی فنی و مهندسی در زمینه خدمات مشاوره ای و اجرائی پروژه های صنعتی تأسیس و در آبان ماه سال 1379 بخش دولتی آن به بخش خصوصی واگذار گردید و در حال حاضر به صورت 100% خصوصی اداره می شود.

ارتباط

تهران خیابان آفریقا بالاتر از بزرگ راه همت کوچه ناوک پلاک 6


وبسایت


2188887088


info@EMC.ir

برند ها