project image

آسان خوراک


asan khorak


دپارتمان مواد غذایی

مدیرعامل/نماینده صادراتی

name

981313384024

info@asandownload.com

شرح فعالیت

آسان خوراک گیلان در سال 1376 با هدف تولید و تدمین محصولی سالم با نام تجاری زاغک نمکی تاسیس گردید

ارتباط

رشت-شهر صنعتی رشت- ورودی اول - روبروی شرکت پینک


وبسایت


981313384024


info@asandownload.com

برند ها