project image

مهندسی زیستی آروکو


Aroko Bio Engineering


دپارتمان تجهیزات و خدمات پزشکی، دارویی و آزمایشگاهی

مدیرعامل/نماینده صادراتی

nameMohamad Davoud Motamedi

9126028522

info@arokobioeng.com

شرح فعالیت

مشاوره ، طراحی و ساخت انواع تجهیزات استیل مورد نیاز در حوزه زیست فناوری (مانند فرمانتور، بیوراکتور، سیستم های CIP/SIP، سیستم های فیلتراسیون، TFF، سیستم های نگهداری و توزیع آب PW,WFI و ....)

ارتباط

البرز،کرج، انبار نفت، شهرک صنعتی سیمین دشت خیابان دوم غربی پلاک10


وبسایت


9126028522


info@arokobioeng.com

برند ها