project image

الوان ثابت


alvan sabet


دپارتمان مواد شیمیایی

مدیرعامل/نماینده صادراتی

name

982188010477

info@alvansabet.com

شرح فعالیت

شرکت دانش بنیان الوان ثابت در سال1361در 45 کیلومتری شهرستان همدان در جاده همدان – تهران به عنوان بزرگترین سنتز کننده رنگ و مواد شیمیایی در خاورمیانه با پوشش صنایع نساجی و چرم تاسیس شد و در چهار گروه رنگ های نساجی اسیدی، مستقیم، راکتیو وخمیر پیگمنت در سال 1375 مورد بهره برداری قرار گرفت. سپس در سال 1383 با ارتقاء دانش فنی تولید و جذب کارشناسان کارآزموده کیفیت محصولات تا سطح استانداردهای بین المللی ارتقاء داده شد و سالانه بیش از 100 نوع از رنگ های اسیدی، راکتیو، مستقیم، خمیر پیگمنت و مواد تعاونی نساجی ، چرم و کاغذ را برای مشتریان بی شمار در سراسر کشور و برخی کشورهای همسایه تامین می نماید.

ارتباط

دفترمرکزی: تهران، یوسف آباد، خیابان جهان آرا، خیابان شهید شریفی (سی و یکم)، پلاک ٢٥


وبسایت


982188010477


info@alvansabet.com

برند ها