خدمات

Realizing the Dream of Export

Our main expertise is boosting the motivation for doing business and making efforts for exporting and create hope in the hearts of individual economic actors, producers, traders and traders, exporters and dear people of Iran.


smaple image
Making Ads to Identify Our Foreign Buyers

You as a producer, exporter, businessman, trader, or an ordinary person should be aware that making advertisements is considered one of the main pillars in our daily life and economic activities. It also plays a fundamental and important role in the growth and flourishing of our business. Making advertisements is very important in the world of economics, business, and export in particular. We use advertisements as the main tool in the process of introducing products, so you should never neglect it. بیشتر


smaple image
Introducing Goods in International and Regional Markets

The forerunner companies are those that have not limited their sales to domestic markets and have taken important steps to enter into the international markets and have exported their products to various countries in the world and the region. Our goal is to enhance your business by fostering your exports to the regional markets, exporting your goods and services. بیشتر


smaple image
Export

According to researcher’s viewpoints in the field of production and market, today the role of exports in the stability of production and increase the volume of exports of goods and services will cause leaps in production, which is inevitable. In a meantime, the successful countries in production and trade like China, the US, Germany, Japan and France are among the largest economically strong countries due to their exports. بیشتر


smaple image
Introducing Goods, Products and Services of Manufacturers, Traders, Export Enthusiasts in Internatio

Introducing the producers’ goods, products and services according to the culture of the destination country. We will also introduce it in the exhibition’s program. Today, attending the exhibitions with various topics, conferences, trade and economic forums on the sidelines of exhibitions will play a key role find customers to sell goods and products and services بیشتر


smaple image
Production Leap = Export-Based Production = Producing for Export

How we could have a successful presence in the regional and global export markets? In an aim to meet that end, we should evaluate and search the market through marketology, market making and sales engineering via attending the commercial and economic exhibitions, conferences and forum on the sidelines of the exhibition, or recognition of tastes, colors and interests of the consumers, identify the competitors, check tariffs and the advertisement methods in the country and the region, enhance structure of export packaging, identify, and evaluate the costs, land, sea and air routes of transportation to the destination countries, etc, evaluate the land and air borders, obtain invitation and visa, collect the economic and commercial information of the destination countries through affiliated representatives and commercial attaché of embassies, evaluate pricing of goods at the global and regional markets, access to buyers, product groups via sending email, WhatsApp, Telegram, IMO, Youtube, Instagram, and Facebook and visit the pavilions the exhibitions of the destination countries and continue the conversations with them, via their deputies, brokers, and interpreters, provide brochures, catalogs, banner, roll-up, pop-up, business cards, CD of the introduction of the goods along with the specifications of goods بیشتر


smaple image
How does the Global Union work to find buyers?

The experts and specialists of the "World Union of Exhibitions and Export Development" with more than 30 years of activity in holding exhibitions are considered as a strong bridge for exporting your goods and products in current global markets, including countries in the region and neighbors, the CIS countries in particular. We will participate in these business events along with marketing and customer acquisition with the lowest and lowest cost of your product and product. We will accompany you until the final results of sales and export of goods are achieved. بیشتر


پکیج ها

بسته برنزی

این بسته برنزی شامل موارد ذیل به مدت یکسال می باشد:

صادرکنندگان محترم می توانند یک اکانت برای عرضه ونمایش محصول خود را در سایت اتحادیه جهانی نمایشگاه ها و توسعه صادرات com.epgue انتخاب نمایند.


خدمات صادراتی

 1. معرفی کالا از طریق تبلیغات عمومی سایت در بازارهای خارج از کشور جهت ارائه و نمایش محصول به مشتریان و بازدید کنندگان خارجی سایت ازطریق مراجعه به سایت EPGUE.COM

خدمات جانبی

 • مشاوره و عقد قرارداد

بسته نقره ای

این بسته نقره ای شامل موارد ذیل به مدت یکسال جهت حضور در حداقل 2 نمایشگاه و حداقل 2 همایش تجاری در خارج از کشور به شرح ذیل می باشد:

 • 6 مترمربع غرفه استاندارد (یک کانتر+ دو صندلی + کفپوش + روشنایی + کتیبه نویسی نام شرکت)
 • صادرکنندگان محترم می توانند یک اکانت برای عرضه و نمایش محصول خود را در سایت اتحادیه جهانی نمایشگاهها و توسعه صادرات EPGUE.COM انتخاب نمایند.
 • همچنین از امکانات رایگان حمل نمونه کالا جهت نمایشگاه و انجام امور گمرکی ایران و گمرکی در خارج از کشور (معادل 0/5 متر مکعب یا 150 کیلوگرم حجمی وزنی) بطور رایگان برخوردار است.

خدمات صادراتی

 • معرفی کالا از طریق تبلیغات عمومی سایت، در بازارهای خارج از کشور، ارائه و نمایش محصول به مشتریان و بازدید کنندگان خارجی سایت
 • اجرای مطالعه بازارهای هدف متناسب با محصول صادرکنندگان محترم
 • تدوین و ارائه استراتژی صادراتی
 • ارائه مستند دانشی کشور مقصد صادراتی – الزامات قانونی، فنی، فرهنگی و لجستیکی
 • انجام مذاکرات - مشاوره عقد قرارداد

خدمات جانبی

 1. استفاده از سالن کنفرانس در هنگام برگزاری همایش تجاری خارج از کشور در حاشیه نمایشگاه و یا همایش تجاری بطور مستقل خارج ازکشور جهت نصب بنر تبلیغاتی صادرکنندگان محترم
 2. درج مشخصات یک صفحه ای صادرکننده محترم در کتاب ویژه نمایشگاه خارج از کشور

بسته طلائی

این بسته شامل موارد ذیل به مدت یکسال جهت حضور در حداقل 2 نمایشگاه و حداقل 2 همایش تجاری در خارج از کشور به شرح ذیل می باشد:

 1. 12 متر مربع غرفه استاندارد (یک کانتر + یک میز و دو صندلی + کفپوش + روشنایی + کتیبه نویسی نام شرکت)
 2. همچنین از امکانات رایگان حمل نمونه کالا جهت نمایشگاه و انجام امور گمرکی ایران و گمرکی در خارج از کشور (معادل 1 متر مکعب یا 300 کیلوگرم حجمی وزنی) بطور رایگان برخوردار است
 3. صادرکنندگان محترم می توانند یک اکانت برای عرضه و نمایش محصول خود را در سایت اتحادیه جهانی نمایشگاهها و توسعه صادرات com.epgue انتخاب نمایند.

خدمات صادراتی

 1. معرفی کالا از طریق تبلیغات عمومی سایت در بازارهای خارج از کشور، ارائه و نمایش محصول به مشتریان و بازدید کنندگان خارجی سایت
 2. اجرای مطالعه بازارهای هدف متناسب با محصول صادرکنندگان محترم
 3. تدوین و ارائه استراتژی صادراتی
 4. ارائه مستند دانشی کشور مقصد صادراتی – الزامات قانونی، فنی، فرهنگی و لجستیکی
 5. معرفی محصول به مشاوران و همکاران خارجی
 6. انجام مذاکره، مشاوره عقد قرارداد
 7. ارائه ارتباطات جهت لجستیک کالا

خدمات جانبی

 1. مشاوره های نحوه ثبت شرکت، ثبت برندینگ و تبلیغات در تلویزیون، رادیو، روزنامه، کنفرانس خبری، بیلبرد، تراکت، تبلیغات در فیسبوک، آپارات، یوتیوپ و . . .)با پرداخت کلیه هزینه های بند یک خدمات جانبی از سوی صادرکننده محترم در صورت نیاز جهت فعالیت های اقتصادی و تجاری و تبلیغاتی در طول دوره های بعد(
 2. -مشاوره امور عملیات ترخیص کالا و پرداخت حق العمل ترخیص کالا، سود و حقوق عوارض گمرکی از گمرکات درکشورهای مورد نظر، در صورت درخواست صادرکننده محترم با پرداخت کلیه صورتحساب هزینه های مورد نظر از سوی صادرکننده محترم جهت فعالیت های اقتصادی و بازرگانی در طول دوره های بعد
 3. استفاده از سالن کنفرانس در هنگام برگزاری همایش تجاری خارج از کشور در حاشیه نمایشگاه و یا همایش تجاری بطور مستقل خارج ازکشور
 4. درج 2 صفحه مشخصات صادرکننده محترم در کتاب ویژه نمایشگاهی

بسته پلاتینیوم

این بسته پلاتینیوم شامل موارد ذیل به مدت یکسال جهت حضور در حداقل 2 نمایشگاه و حداقل 2 همایش تجاری در خارج از کشور به شرح ذیل می باشد:

 • 24 مربع غرفه استاندارد ( یک کانتر + دو میز و چهار صندلی + کفپوش + روشنایی + ویترین + شلف + پریز برق + کتیبه نویسی نام شرکت
 • صادرکنندگان محترم می توانند یک اکانت برای عرضه و نمایش محصول خود را در سایت اتحادیه جهانی نمایشگاهها و توسعه صادرات com.epgue انتخاب نمایند.
 • اولویت در انتخاب مکان غرفه همچنین نور پردازی و استفاده از لوکیشن پربازدید نمایشگاه
 • همچنین از امکانات رایگان حمل نمونه کالا جهت نمایشگاه و انجام امور گمرکی ایران و گمرکی در خارج از کشور (معادل 2 متر مکعب یا 500 کیلوگرم حجمی وزنی) بطور رایگان برخوردار است
 • درج لوگو و برند صادرکننده محترم در پوستر نمایشگاه
 • نصب 2 بنر در اندازه 90*180 سانتیمتر و استقرار آن در محل نمایشگاه

خدمات صادراتی

 • اجرای مطالعه بازارهای هدف متناسب با محصول صادرکنندگان محترم
 • تدوین و ارائه استراژی صادراتی
 • ارائه مستند دانشی کشور مقصد صادراتی – الزامات قانونی، فنی، فرهنگی و لجستیکی
 • معرفی محصول به مشاوران و همکاران خارجی
 • انجام مذاکره، مشاوره عقد قرارداد
 • ارائه ارتباط جهت لجستیک کالا
 • ارائه خدمات مشاوره ای جابه جایی پول و تهاتر

خدمات جانبی

 1. مشاوره های انجام و نحوه ثبت شرکت، ثبت برندینگ و تبلیغات در تلویزیون، رادیو، روزنامه، کنفرانس خبری، بیلبرد، تراکت، تبلیغات در فیسبوک، آپارات، یوتیوپ و ...
 2. مشاوره و انجام امور عملیات ترخیص کالا و پرداخت سود و حقوق گمرکی از گمرکات کشورهای مورد نظر، در صورت درخواست صادرکننده محترم با پرداخت صورتحساب هزینه های مورد نظر از سوی صادرکننده محترم
 3. -استفاده از سالن کنفرانس در هنگام برگزاری همایش تجاری خارج از کشور در حاشیه نمایشگاه و یا همایش تجاری بطور مستقل خارج ازکشور
 4. حضور محصول در یکی از تبلیغات برندینگ نمایشگاه در خارج از کشور
 5. -درج 4 صفحه مشخصات صادرکننده محترم در کتاب ویژه نمایشگاهی
 6. حضور محصول در فیسبوک