project image

زرین غزال


Zarrin Ghazal


Department foodstuffs

CEO

name

987132273184

commercial@ghazalcentral.com

Activity

شرکت زرین غزال در سال 1387 سبد کاملی از انواع لبنیات سالم بدون استفاده از هر گونه مواد نگهدارنده و با رعایت زنجیره دمایی جهت حفظ سلامت و کیفیت محصولات را وارد بازارکرد. شیرهای تامین شده جهت استفاده در لبنیات آپادا دارای حداقل بار میکروبی بوده که با دستگاههای مجهز و پیشرفته آزمایشگاهی روزانه در شرکت زرین غزال کنترل و ثبت رکورد میشوند و در صورت بالا بودن از حد مجاز به هیچ عنوان در تولید محصولات استفاده نمی شوند. تمامی ترکیبات میکروبیولوژیک مورد استفاده از شرکت های بسیار معتبر اروپایی تامین می شود تا در حفظ کیفیت محصولات و ثبات آن نیز کمک کند. یکی از واحدهای تابعه این شرکت واحد تحقیق و توسعه است که با امکانات بسیار پیشرفته در حال تحقیق و پژوهش در ارتباط با روشهای نوین تولید محصولات سلامت محور می باشد. به طور کلی تفکر انسان دوستانه سرمایه گذاران مجموعه همراه با تجهیزات به روز و مدرن تولید، اعتماد راسخ و باور قلبی به اهمیت نقش دانش و تحقیقات بصورت توام با یکدیگر منجر به تولید محصولی سلامت محور به نام لبنیات آپادا شده است .

Contact
Brands