project image

توليد مواد اوليه داروپخش (تماد)


temad


Department Medical, Pharmaceutical and Laboratory equipment and services

CEO

name

982636100801

info@temad.com

Activity

شرکت توليد مواد اوليه داروپخش (تماد) به عنوان بزرگترين توليد کننده مواد اوليه دارويي در خاورميانه از سال 1375 فعاليت خود را آغاز نموده و هم اينک يکي از شرکت‎ هاي معتبر در زمينه توليد محصولات نارکوتيک و غيرنارکوتيک در سطح جهاني شناخته مي شود . توليد سبد کالايي مشتمل بر بيش از 60 محصول و برنامه ريزي و آغاز توليد فرآيند پژوهش و تحقيق براي بيش از 50 محصول براي توليد در آينده اي نزديک، تنها گوشه اي از فعاليت هاي قابل تامل اين شرکت بين المللي است . همچنين واحد تماد مشهد نيز به عنوان يکي از بازوهاي اين شرکت، با کارد مجرب و متخصص، توليد محصولات انحصاري دامي و انساني مختلفي را در دستور کار خود دارد که علاوه بر تامين نياز بازار داخلي، قمستي از نياز بازارهاي جهاني به اين محصولات را نيز پاسخگو مي باشد.

Contact
Brands