project image

سفال تاج


taj pottery


Department Carpet and handicrafts

CEO

name

988134522917

info@taj-pottery.com

Activity

شرکت سفال تاج از سال ۱۳۷۲ فعالیت در زمینه تولید و صادرات صنایع دستی را با صدور محصولات هنری شهر لاله جین؛ (پایتخت سفال ایران) به کشورهای ترکیه و بلژیک آغاز کرده و در طول این سالها با رشد روز افزون در زمینه راهیابی به بازارهای جهانی و ارتقاء ارزش دلاری و وزن کالا توانست به عنوان صادرکننده نمونه ملی در سالهای ۱۳۸۹ – ۱۳۹۴ – ۱۳۹۵ -۱۳۹۶ و همچنین صادرکننده نمونه استان همدان در سالهای ۱۳۸۶ – ۱۳۸۷ – ۱۳۸۸ – ۱۳۸۹ – ۱۳۹۰ – ۱۳۹۳-۱۳۹۴ – ۱۳۹۵و ۱۳۹۶ نایل آید.

Contact
Brands