project image

ماشین سازی شمال پبروز


SHOMAL Company


Department Electrical and electronic components and systems

CEO

name

22547785

shomal@shomal.com

Activity

شـرکت ماشیــن ســازی شمــال پیروز در سـال(1985) 1362 میـلادی فعـالیت خود را به عنـوان طــراح و تولید کننده پایه چراغ های روشنایی ,سینی کابل در استان مازندران آغاز نموده است. پـس از یـک دوره کــاری وآشنــایی بیشتـر با نیــاز صنایع داخـلی این شـرکت تمـرکز خـود را بر سـاخت تجهیزات برقی ضد انفجار جهت استفاده در صنایع نفت ، گاز، پالایش وپتروشیمی ، قرار داد در نتیجه از سال 1371 خورشیدی تمام تلاش مجموعه وقف پیاده سازی استـانداردهای به روز شده بین المللی و اروپـایی همچنین ارتقاء سطح کیفی محصولات شد.

Contact
Brands