project image

روغن موتور پردیس


pardis motor oil


Department Oil, gas and petrochemical industry

CEO

فامیل

2122952242

info@pardismotoroil.com

Activity

شرکت روغن موتور پردیس در اواخر سال 1381 تأسیس گردید و در سال 1383 موفق به اخذ پروانه بهره برداری گردید . از سال 1384 براي اولين بار محصولات اين شركت به خارج از كشور صادر گرديد و اين شركت تمركز خود را بر توسعه بازارهاي صادراتي و افزايش صادرات محصولات خود گذاشت . سير صعودي صادرات از سال 1384 از رشد بيش از 25% سالانه برخوردار بوده و امروز افتخار داريم كه بيش از 90 % محصولات خود را به كشورهاي خاور دور و افريقا و آسياي ميانه و ... صادر مي‌نمائيم . در اين راستا از سال 1386 تا كنون 5 سال پياپي به عنوان صادر كننده نمونه استان شناخته شده و همچنين موفق به دريافت جايزه و تنديس زرين كيفيت برتر سال 2011 از كشور فرانسه شديم .

Contact
Brands