project image

پاراوان


paravan


Department Civil operations, metal structures & Consulting En

CEO

name

982122927300

info@pgsco.ir

Activity

شرکت پاراوان گستر شمال در سال 1378 در زمینه اجرای پروژه های ساختمانی، تأسیساتی و راه سازی تاسیس گردید. این شرکت در تاریخ 79/06/24 توانست از سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت تعیین صلاحیت شود و با ایجاد هسته فنی و مهندسی توانمند با شعار مهندسی برای آینده بهتر کار خود را شروع نمود، با توجه به فعالیتهای خود در زمینه پروژه های ابنیه، تأسیسات، راه سازی،آب و نفت و گاز در قالب قراردادهای مختلف با کارفرمایان محترم به ویژه شرکت ملی نفت و تمامی شرکتهای تابعه نفت توانسته در حال حاضر با تطبیق نظام جدید تعیین صلاحیت حائز و دارنده: پایه 1 : ساختمان و ابنیه پایه 1 : تاسیسات و تجهیزات پایه 2 : راه و ترابری پایه 3 : آب پایه 5 : نفت و گاز از سازمان نظارت راهبردی و ریاست جمهوری می باشد.

Contact
Brands