project image

مهرآوران


mehravaran


Department Electrical and electronic components and systems

CEO

name

3137734802

Sales@mehpow.com

Activity

شرکت برق والکترونیک صنعتی مهرآوران از سال ۱۳۸۴ و با بهره‌گیری از تیم تخصصی آموزش دیده و فعال ، خود را به عنوان یکی از پیشروان صنعت برق معرفی کرده و در پروژه‌های ملی و فراملی همکاری نموده و توانسته است در راستای سیاست مشتری مداری و رعایت اصول فنی و اقتصادی ، در راستای دیدگاهها و توقعات بحق مشتریان خوب خود گام بردارد

Contact
Brands