project image

سیمان مازندران


mazandaran cement


Department Building Materials

CEO

name

982188785635

info@mazandarancement.com

Activity

شرکت سیمان مازندران با هدف تولید انواع سیمان و فراورده های سیمانی در سال 1353 تاسیس شد.در 31 شهریور 1360 شهریور تولدی کارخانه با ظرفیت 624000 تن سیمان در سال آغاز شد. با افتتاح دو پروژه طرح توسعه و طرح افزایش ظرفیت در سال های اخیر ظرفیت تولید سیمان به 8000 تن در روز یا 4/2 میلیون تن در سال افزایش یافت. محصولات شرکت سیمان مازندران در بازارهای داخلی ( استان مازندران و استان های همجوار ) و بازارهای خارجی ( کشورهای آسیای میانه، عراق و ...) توزیع میشود. شرکت سیمان مازندران در سال 1391 در زمینه صادرات محصولات خود به موفقیت چشمگیری دست یافته است بطوریکه با صادرات مقدار 895000 تن از محصولات تولیدی طی سال موفق به کسب رتبه سوم صادرات سیمان در کشور گردیده است. همچنین در سال 92 تا پایان بهمن ماه موفق به صادرات بیش از 793000 تن و در بازار داخل کشور موفق به تحویل بیش از 1890000 تن انواع محصولات تولیدی گردیده است.

Contact
Brands