project image

لازک اليگودرز


lazak


Department mineral & mineral stone

CEO

name

982188679804

info@lazakco.com

Activity

شرکت تولیدی بازرگانی لازک الیگودرز در چند سال اخیر با اهمیت دادن به حوزه صادرات،نقش مهمی در گسترش همکاری های تجاری با کشورهای مختلف دنیا ایفا کرده است و در این حوزه به یکی از شرکت های صاحب نام تبدیل شده است. محصولات شرکت لازک الیگودرز با بهترین شکل و بالاترین کیفیت و مطابق با استانداردهای بین المللی تولید و صادر می گردد. ارتقای کیفیت محصولات صادراتی و تحکیم بنیان اقتصادی کشور از اهداف ارزشمند این مجموعه می باشد.در این فعالیت اقتصادی در عرصه راهبردی و تحول برانگیز توسعه صادرات موفق به کسب افتخارات و جوایز ارزشندی شده است.عنوان "صادر کننده نمونه استان لرستان" نشان دهنده حضور فعال در بازارهای بین المللی و تحقق اهداف اقتصادی این شرکت می باشد.

Contact
Brands