project image

کالوپ


kalup


Department agriculture, irrigation, plants & flowers

CEO

name

982188728390

info1@Kalup.ir

Activity

شرکت کالوپ در سال ۱۳۶۱ با هدف سرويس دهي به صنعت آبرساني کشور در شهر ساوه افتتاح گرديد. پس از ۲۲ سال تأمين موفق اين بازار در سال ۱۳۸۳ لوله هایی با بالاترين استانداردهای جهاني (API) جهت ورود به صنعت نفت و گاز را توليد و عرضه نمود و هم اکنون به عنوان يکي از بزرگترين توليدکنندگان اين محصول در کشور موفق به ارایه بيش از ۸۰۰۰ کيلومتر لوله هاي فولادي که در شبکه هاي نفت و گاز رساني نصب و مورد بهره برداري قرارگرفته است، می باشد.

Contact
Brands