project image

گروه جهان نما


jahan nama


Department foodstuffs

CEO

name

982166576113

jahannama@pjn.co.ir

Activity

گروه جهان نما در سال ۱۳۸۶ فعالیت خود را در قالب یکی از زنجیره های تولید و توزیع گوشت مرغ در استان گلستان آغاز نمود و فعالیتهای گسترده و نظام مند آن تحت سه شرکت پگاه جهان‌نما ، گیلدانه جهان‌نما و نگین ایرانیان جهان‌نما موجب شده است تا به عنوان یکی از پیشتازان صنعت طیور در کشور ایران و منطقه شناخته شود.

Contact
Brands