project image

حامی


hami group


Department Textiles, Clothing, Leather products and Sports equipment

CEO

name

982122604414

info@hamigroup.org

Activity

گروه کارخانجات حامی مجموعه بزرگی است از فعالیت های کشاورزی، دامپروری، صنعت و خدمات که در سراسر ایران گسترش پیدا کرده است. هلدینگ حامی متشکل از کارخانجات، مزارع، کارگاه ها، سایت های دامپروری، طیور و شیلات در سراسر کشور در حال فعالیت می باشد. این هلدینگ ده ها هزار دام، هزاران هکتار زمین و در بیش از 924 نقطه کارگاه صنعتی، کشاورزی و دامپروری، چند ده هزار نفر کارگر و کارمند را تحت پوشش قرار داده است. این فعالیت در سراسر کشور و در اقلیم های آب و هوایی مختلف از مناطق گرمسیری جنوب کشور تا سردسیری شمال و معتدل میانه جریان دارد.

Contact
Brands