project image

گرگان و دشت


gorgan va dasht


Department foodstuffs

CEO

name

981732312211

info@gorgandasht.com

Activity

علاوه بر توسعه‌ی کمی، شرکت همواره کوشیده است محصولات خود را در بعد کیفی نیز ارتقاء بخشد. این مهم مقدور نمی‌باشد مگر اینکه تمامی محصولات را از ابتدا تا انتها به خوبی بررسی و مورد ارزیابی قرارداده و کنترل کیفیت کنیم. خط کنترل کیفی در کارخانجات خوراک دام و طیور گرگان و دشت از فرایند خرید آغاز می‌گردد و تهیه بیش از بیست و پنج قلم نهاده تشکیل دهنده خوراک دام و طیور، تنها از منابع مطمئن و ارزشیابی شده صورت می پذیرد. کلیه‌ی مواد اولیه پس از ورود به کارخانه در بخش قرنطینه نگهداری می‌گردند و انتقال آنها به انبار یا سیلوهای نهایی مواد اولیه، تنها پس از تایید آزمایشگاه کنترل کیفی شرکت امکان پذیر خواهد بود. در آزمایشگاه کنترل کیفی انواع آزمایشهای مربوط به خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و میکروبی بر روی مواد اولیه ورودی صورت می پذیرد تا به طور کامل از کیفیت آنها اطمینان حاصل شود. از جمله آزمایش هایی که بر روی مواد اولیه ای چون دانه‌ی ذرت، کنجاله سویا، دانه جو، سبوس گندم و ... صورت می‌پذیرد، می توان به آزمایش پروتئین خام، انرژی قابل متابولیسم، رطوبت، خاکستر، فیبر و غیره اشاره نمود . همچنین نهاده های فوق به لحاظ وجود انواع باکتری و قارچ و نیز سموم قارچی مانند آفلاتوکسین مورد آزمایش قرار می گیرند.

Contact
Brands