project image

گهرسرام


gaharceram


Department chemicals

CEO

name

982188505418

info@gaharceram.com

Activity

شرکت تولیدی تحقیقاتی گهرسرام در سال 1368 با هدف تولید سرامیک های صنعتی و به طور ویژه سرامیک های ضد اسید کار خود را آغاز کرد. پس از 10 سال تجربه موفق در این زمینه و همکاری با بسیاری از صنایع داخلی، در سال 1380 گهرسرام با توجه به نیاز گسترده صنعت نفت و گاز به پکینگ های استیل و همچنین سرامیک بال های ضد اسید، وارد این بازار شد و توانست موفقیت قابل توجهی را کسب کند. در پی پیشرفت صنایع نفت و گاز و افزایش نیاز روزافزون به انواع کاتالیست و جاذب و با توجه به واردات گسترده این مواد از کشور های اروپایی و آمریکایی شرکت گهرسرام از سال 1386 وارد فاز جدیدی از تحقیقات به منظور بومی سازی دانش تولید این مواد، شد.

Contact
Brands