project image

اسپندار


espandar


Department services, Banking services, Insurance, Export & Import

CEO

name

982123571

info@espandar.com

Activity

هلدینگ سرمایه گذاری سیمان اسپندار در سال 2006 با مشارکت موفقیت آمیز سرمایه گذاری های خارجی و داخلی تأسیس شد. این گروه تنها بخش خصوصی است که در صنعت سیمان و آهک کشور حضور دارد و با داشتن کارخانه های خود در شهرهای مختلف کشور سهم عمده ای از بازارهای داخلی و صادراتی را به خود اختصاص داده است. شرکت سیمان آرتا اردبیل (AACC) ، شرکت سیمان فراز فیروزکوه (FFCC) ، شرکت سیمان اکباتان (EKCC) در همدان و شرکت سیمان نیزار قم (NQCC) و همچنین شرکت آهک آذرشهر در تبریز و شرکت آهک البرز در فیروزکوه (ELCC) و شرکت حمل و نقل امن ترابر الماس اسپندار (ETCC) و صنایع بسته بندی اسپندار شرکتهای تابعه شرکت هلدینگ اسپندار هستند.

Contact
Brands