project image

بوستان اروند


Boostan Arvand


Department Hardware, Hand Tools and Metal products

CEO

name

986153583201

info@boostanarvand.com

Activity

شرکت بوستان اروند، از سال ۱۳۷۵، با نام چوب و فلز سلسله فعالیت خود را در استان خوزستان آغاز کرد و در سال 89 با تغییر ساختار و توسعه فعالیت ها برند خود را به بوستان اروند تغییر داد. فعالیت اصلی این شرکت در ابتدا ساخت تجهیزات مدارس مانند میز و نیمکت ، تابلوهای وایت برد و بیش از 20 محصول متنوع بود و به تدریج با گسترش توانمندی های خود هم اکنون در زمینه مبلمان شهری، مخازن جمع آوری زباله، تیرهای چراغ برق و دکوراسیون سالنهای کنفرانس، فرودگاه و اماکن اداری مشغول به فعالیت می باشد.

Contact
Brands