project image

زعفران بدیعی


badiee saffron


Department foodstuffs

CEO

name

989151163470

info@badieesaffron.com

Activity

شرکت زعفران بدیعی در سال ۱۳۶۹ توسط احمد بدیعی به منظور هدف قرار دادن بازارهای بین المللی با تضمین کیفیتی عالی بنا نهاده شد. سال های اولیه تاسیس ، شرکت همکاری بسیار نزدیکی با وزارت کشاورزی جهت توسعه مراکز کشت زعفران در شهرهای مختلف استان خراسان به منظور بهبود وضع زعفران در کشور داشته و سرمایه گذاری های بسیاری در امر پژوهش های علمی انجام داده است . به همین منظور شرکت های مختلف “گروه تحقیق و توسعه” برای آموزش روش های جدید در پرورش و خشک کردن زعفران به منظور بهبود نتایج حاصله تشکیل داده است. زعفران بدیعی یک شرکت پیشرو در تولید زیست محیطی زعفران می باشد که در مزارع خود از آخرین فن آوری های تحقیق به منظور بدست آوردن کیفیت برتر و مکانیزاسیون محصولات استفاده می کند.

Contact
Brands