project image

صنایع غذایی آریا مطمئن


aria food


Department foodstuffs

CEO

name

982188957711

info@ariafood.ir

Activity

تـولید و بستـه بنـدی غذای آماده در سـال 1385 آغاز و همواره تـلاش نموده تا با پاسخگویـی به نیاز و خواستـه مشتـریان و کلیه مراجع قانونی کشور تعهدات خود را به بهترین شکل انجام دهد که با نظر سنجی از مشتریان بر اساس دستورالعملهای تهیه شده و اندازه گیری رضایت مشتریان در حد مطلوب قرار دارد و توانسته حداقل رضایت مشتریان خود را بر آورده سازد .

Contact
Brands