حمایت کنندگان

درباره نمایشگاه

نمایشگاه کالاهای ساخت ایران به سال 2012 در شهر عشق آباد کشور ترکمنستان برگزار گردید

Sample image
تصویر برگزاری نمایشگاه در سال 98

شرکت‌کنندگان

محل برگزاری
Ashgabat Sergi Kosgi Exhibition Palace
زمان
راه‌های ارتباطی

Phone: (+98) 21 44 09 88 91
Email: info@epgue.com